バンコクゴルフ予約 รับจองสนามกอล์ฟในกรุงเทพ และมาทำความรู้จักกับสนามกอล์ฟมาตราฐานกันดีกว่า

สนาม-300x200

โดยทั่วไปสนามกอล์ฟจะมีทั้งหมด 18 หลุม  ระยะรวมอยู่ที่ประมาณ 6,800-7,200 หลาใช้พื้นที่ในการทำสนามกอล์ฟประมาณ 500-700 ไร่ แล้วแต่งบประมาณและการออกแบบของแต่ละสนาม สนามกอล์ฟแต่ละที่มีขนาดใหญ่จึงมีบริการ バンコクゴルフ予約 (รับจองสนามกอล์ฟในกรุงเทพ) สนามกอล์ฟจะประกอบด้วยหลุมพาร์3 , พาร์4 และพาร์5 และเกือบ 90 เปอร์เซ็น จะประกอบด้วย

– พาร์ 3 จำนวน 4 หลุม  ระยะมาตราฐานของพาร์ 3. ไม่เกิน 250 หลา

– พาร์ 4 จำนวน 10 หลุม  ระยะมาตราฐานของพาร์ 4. อยู่ระหว่าง 251-480 หลา

– พาร์ 5. จำนวน 4 หลุม  ระยะมาตราฐานของพาร์ 5. เกินกว่า 481 หลาขึ้นไป

เมื่อรวมจำนวนรวมของพาร์ได้เท่ากับ 72 พาร์ หมายถึงว่าสนามออกแบบมาให้นักกอล์ฟตีตามจำนวนครั้งทั้งหมด 72 ครั้ง เมื่อเล่นครบ 18 หลุม

หากนักกอล์ฟทำสกอร์ได้เกินกว่าค่าพาร์ที่สนามกำหนดจะเรียกว่าทำสกอร์ โอเวอร์พาร์ เช่นตีไป 82 ครั้ง เมื่อเล่นไปครบ 18 หลุม ก็จะเรียกว่าทำสกอร์ได้ 10 โอเวอร์พาร์ และในทางกลับกันหากนักกอล์ฟทำสกอร์ได้ต่ำกว่าค่าพาร์ที่สนามกำหนด ก็จะเรียกว่าอันเดอร์พาร์ เข่นทำสกอร์ได้ 69 แต้มเมื่อเล่นครบ 18 หลุม ก็จะเรียกว่าทำสกอร์ 3 อันเดอร์พาร์ นั่นเอง

สนามกอล์ฟถือว่าเป็นสนามกีฬาที่กว้างขว้าง ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างมากที่สุด เมื่อเทียบกับสนามกีฬาของชนิดกีฬาประเภทอื่นๆ ถือว่าเป็นสนามกีฬาที่สวยงามที่สุด  และทั้งที่สนามกอล์ฟทั่วกรุงเทพยังรับจองสนามกอล์ฟในกรุงเทพ バンコクゴルフ予約 อีกด้วย ในแต่ละสนามก็จะประกอบไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม พื้นสนามหญ้าที่กว้าง ต้นไม้ใหญ่น้อย แปลงของไม้ดอกไม้ประดับมากมาย รวมทั้งสระน้ำ  แอ่งเก็บน้ำขนาดใหญ่  ทำให้ภาพรวมของสนามกอล์ฟสวยงาม และให้ความเพลิดเพลินกับนักกอล์ฟที่เข้ามาเล่นกอล์ฟได้เป็นอย่างดี

การจำแนกประเภทของโกดังขนาดเล็กให้เช่า

คลังสินค้า โรงเก็บสินค้า หรือ โกดัง  คือ  อาคารทางพาณิชย์ที่ใช้สำหรับเก็บสินค้าเพื่อรอการขนส่ง คลังสินค้าถูกใช้โดยผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้ค้าส่ง ธุรกิจขนส่ง ศุลกากร ฯลฯ คลังสินค้ามักจะเป็นอาคารธรรมดาหลังใหญ่และกว้างตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมในตัวเมือง ภายในอาคารมีทางลาดเอียงสำหรับขนถ่ายสินค้าขึ้นหรือลงรถ หรือบางครั้งคลังสินค้าใช้รับถ่ายสินค้ามาจากสถานีรถไฟ สนามบิน หรือท่าเรือโดยตรง และมักจะมีเครนหรือฟอร์กลิฟต์เพื่อเคลื่อนย้ายสินค้าที่วางอยู่บนแท่นวางสินค้า (pallet) ขนาดมาตรฐาน ISO

สินค้าที่เก็บอาจเป็นชนิดใดก็ได้เช่น วัตถุดิบ วัสดุบรรจุภัณฑ์ ชิ้นส่วนอะไหล่ ส่วนประกอบต่าง ๆ หรือสินค้าสำเร็จรูปเกี่ยวกับเกษตรกรรม อุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม มีระบบการบริหารจัดการสินค้าคงคลังเพื่อระบุตัวสินค้า เพื่อจำแนกหมวดหมู่ และเพื่อให้ทราบว่ามีสินค้าเท่าใด รับเข้าและส่งออกปริมาณเท่าใดในแต่ละช่วงเวลา

ประเภทของคลังสินค้าแบ่งตามลักษณะทางกายภาพ (Physical) ได้เป็น

1.คลังสินค้าที่มิดชิด มีกำแพง เพดาน และประตูหรืออาจเรียกว่า โกดังขนาดเล็กให้เช่า ได้แก่ คลังสินค้าทั่วไป http://easystorage.co.th  ซึ่งบางแห่งจะมีการควบคุมอุณหภูมิ หรือ มีการติดตั้งเครื่องทำความเย็น (Frozen Warehouse)

2.คลังสินค้าที่มีแต่หลังคา แต่ไม่มีผนัง ใช้ในการเก็บสินค้าซึ่งไม่เสียหายจากสภาวะอากาศ มักเป็นสินค้าขนาดใหญ่และมีน้ำหนัก ซึ่งโอกาสที่จะเสียหายหรือสูญหายได้ยาก

3.คลังสินค้ากลางแจ้ง พื้นต้องเป็นคอนกรีต มีการยกพื้น มีระบบป้องกันน้ำท่วม ไม่มีหลังคา หรือสิ่งก่อสร้าง หากไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวก็ไม่ถือเป็นคลังสินค้ากลางแจ้งแต่อาจเป็นลานวางสินค้าทั่วไป คลังสินค้ากลางแจ้ง อาจได้แก่ ลานที่ใช้ในการเรียงกองตู้คอนเทนเนอร์ เช่น ตาม ICD หรือ ท่าเรือ หรือ สนามบิน นอกจากนี้ยังได้แก่ คลังสินค้ากลางแจ้ง ใช้เก็บสินค้าที่มีขนาดใหญ่ หรือสินค้า เทกอง หรือพืชไร่ แร่ธาตุต่างๆ

4.คลังสินค้าที่เป็นถัง (Tank) หรือ สิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่สินค้านำเข้าหรือเอาออก โดยวิธีดูดผ่านท่อ (Pipe) เช่น คลังเก็บน้ำมัน เก็บเคมี หรือ Silo เก็บอาหารสัตว์ , สินค้าการเกษตรต่างๆ

5.คลังสินค้าเคลื่อนที่ได้ ได้แก่ ระวาง (Deck) ของเรือสินค้า หรือเครื่องบินหรือโบกี้เก็บสินค้าของรถไฟหรือตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าที่ใช้เป็นสถานที่เก็บสินค้าเพื่อรอการส่งมอบ

6.คลังเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ (Data Bank) เช่น Server ที่ใช้เก็บข้อมูล ซึ่งปัจจุบันถือเป็นสินค้าประเภทหนึ่ง ซึ่งสามารถส่งมอบให้ผู้ที่ต้องการ โดยวิธี Down Load ผ่านเครือข่าย Network เช่น Web site เป็นต้น