เคล็ดลับการปลูกผักในโรงเรือนโดยใช้ตาข่ายพลาสติก

ในการสร้างโรงเรือนสำหรับปลูกผัก โดยการใช้ ตาข่ายพลาสติก หรือ มุ้งไนล่อน โครงสร้างของโรงเรือนอาจจะทำด้วยเหล็กหรือไม้ก็ได้ แล้วแต่ความเหมาะสมของพื้นที่และความสะดวกในการหาวัสดุ ส่วนวัสดุที่ใช้ในการคลุมหรือล้อมรอบโรงเรือนนั้นจะใช้ ตาข่ายพลาสติกหรือ ตาข่ายไนล่อน หรือ มุ้งไนล่อน แบบ 16 ตา หรือ 20 ตา สีขาว โดย มุ้ง แบบสีขาวนั้นจะทำให้แสงสามารถลอดผ่านได้อย่างดีเยี่ยมเหมาะสมสำหรับการปลูกผัก ส่วนมุ้งแบบสีฟ้าจะไม่ค่อยเหมาะสมเพราะว่าแสงสามารถลอดผ่านได้เพียงประมาณ 70% เท่านั้น (แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับความต้องการแสงมากหรือน้อยของผักที่ปลูกด้วย)

การเลือกใช้ ตาข่ายไนล่อน หรือ มุ้งไนล่อน นั้นต้องเลือกใช้แบบที่มีจำนวนตาที่เหมาะสม โดยที่แนะนำเลยก็คือ มุ้งไนล่อนแบบ 16 ตา เพราะ แบบ 16 ตา สามารถถ่ายเทอากาศได้อย่างดีเยี่ยมกว่าแบบที่มีจำนวนตามากๆ แต่จะไม่สามารถป้องกันแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิด หากเป็นแมลงขนาดเล็กมากจะไม่สามารถป้องกันได้ดีเท่าไรนัก ซึ่งถ้าหากใช้ มุ้งไนล่อน ที่มีจำนวนตามากๆ อย่าง 20 ตา จนถึง 32 ตา นั้นจะสามารถป้องกันแมลงได้เยอะขึ้น แต่จะส่งผลในเรื่องของอุณหภูมิ ความชื้น และการระบายอากาศ ภายในโรงเรือน ที่ทำได้ไม่ดีเท่าแบบ 16 ตา

ผักที่สามารถปลูกได้ในโรงเรือนตาข่ายไนล่อน  หรือตาข่ายพลาสติกได้

ประเภทกินใบ ได้แก่ คะน้า ผักกาดขาว กวางตุ้ง ตั้งโอ๋ ปวยเล้ง ขึ้นฉ่าย เป็นต้น

ประเภทกินดอก ได้แก่ กะหลํ่าดอก บล็อกโคลี่ เป็นต้น

ประเภทกินฝักและผล ได้แก่ ถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ ถั่วลันเตา เป็นต้น

Comments are closed.