ระบบตู้สาขาโทรศัพท์เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างมาก

ตู้สาขาโทรศัพท์หรือการตอบสนองด้วยเสียงโต้ตอบเป็นเทคโนโลยีแบบโต้ตอบที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถตรวจจับการป้อนข้อมูลด้วยปุ่มกดและเสียงได้ เครื่องมือนี้ช่วยให้ศูนย์บริการขาเข้าสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การตอบสนองเสียงโต้ตอบหรือ

ตู้สาขาโทรศัพท์ได้กลายเป็นเทคโนโลยีแบบโต้ตอบ

ที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถตรวจหาการป้อนข้อมูลด้วยปุ่มกดหรือเสียงได้ นี่คือเทคโนโลยีที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้บริการแก่ภาคโทรคมนาคม แต่ปัจจุบันมีการใช้งานในระบบรถยนต์เช่นการใช้งานแบบแฮนด์ฟรีระบบนำทางด้วยดาวเทียมและระบบโทรศัพท์มือถือ ตู้สาขาโทรศัพท์ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงฐานข้อมูลขององค์กรด้วยความช่วยเหลือของทัชแพดโทรศัพท์ซึ่งรวมถึงคุณลักษณะการรู้จำเสียงพูด หลังจากผ่านขั้นตอนแรกลูกค้าจะได้รับอนุญาตให้แก้ปัญหาของตนเองหลังจากปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้เสียง ตู้สาขาโทรศัพท์ที่สามารถใช้สำหรับการทำลายอินเตอร์เฟซทั้งหมดลงในชุดเมนูธรรมดา วันนี้เทคโนโลยีการปฏิวัตินี้ใช้เป็นหลักในการให้บริการสนับสนุนลูกค้าซึ่งมีจำนวนสายเรียกเข้ามาก

เทคโนโลยี ตู้สาขาโทรศัพท์ใช้เป็นหลักในสถานที่ซึ่งมีผู้โทรที่มีประสบการณ์มากมายเช่นศูนย์บริการขาเข้าที่มีสายโทรศัพท์เข้ามาเป็นจำนวนมาก ตู้สาขาโทรศัพท์จะกล่าวถึงแม้กระทั่งเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและลดค่าใช้จ่าย บางส่วนของโปรแกรม ตู้สาขาโทรศัพท์เป็นธนาคารทางโทรศัพท์การดูแลลูกค้าการทำธุรกรรมบัตรเครดิต ฯลฯ ซึ่งกำลังถูกใช้โดยองค์กรขนาดใหญ่เพื่อขอบเขตชั่วโมงการทำงานของพวกเขา

ตู้สาขาโทรศัพท์ มีบทบาทสำคัญในศูนย์บริการทางโทรศัพท์เนื่องจากสามารถระบุผู้โทรได้ คุณลักษณะนี้ช่วยให้เอเจนต์สามารถเปลี่ยนแปลงบริการได้ตามโปรไฟล์ของลูกค้า  หรือการรวมโทรศัพท์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ได้ถูกนำมาใช้ในระบบ ตู้สาขาโทรศัพท์ในปัจจุบันซึ่งช่วยให้ระบบสามารถมองเห็น หรือการระบุสายเรียกเข้าสำหรับการรับรู้ของลูกค้า ปัจจุบันมีการใช้งาน ตู้สาขาโทรศัพท์ของผู้ให้บริการศูนย์บริการต่างๆเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้โทรจึงทำให้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการถ่ายโอนข้อความค้นหาของลูกค้าไปยังตัวแทนที่เหมาะสม

ตู้สาขาโทรศัพท์ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มการบริการลูกค้าในองค์กร

เป็นหลักเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าแบบสอบถามจากผู้โทรจะได้รับการแก้ไขแม้ในขณะที่ตัวแทนไม่ได้อยู่ในหน้าที่ วันนี้องค์กรสำรวจใช้ระบบ IVR เพื่อลดความซับซ้อนในการทำงาน นี่คือเทคโนโลยีใหม่ที่ได้รับการคิดค้นเพื่อแทนที่ตัวดำเนินการ ตู้สาขาโทรศัพท์ อัตโนมัติ ก่อนหน้านี้ ตู้สาขาถูกใช้โดยองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่และโรงพยาบาลเพื่อลดเวลารอคอยสำหรับผู้โทร ตอนนี้ IVR เปิดใช้งานด้วยเสียงได้เปลี่ยน ตู้สาขาโทรศัพท์แบบดั้งเดิมเรียบร้อยแล้ว

ความต้องการที่วางอยู่บนระบบสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคมยังคงมีการเปลี่ยนแปลง การส่งสัญญาณเป็นส่วนสำคัญของการสื่อสารโทรคมนาคมและมีลักษณะเฉพาะที่ต้องใช้ในการจัดแสดง ระบบสัญญาณจะต้องสามารถรองรับจำนวนการโทรหรือการร้องขอในครั้งเดียวได้โดยไม่ต้องชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด ในเวลาเดียวกันค่าใช้จ่ายในการวิ่งระบบสัญญาณจะต้องไม่ลดทอนจากความสามารถของผู้ให้บริการในการทำเงิน

Comments are closed.