เตาบาร์บีคิวมิได้ยาก ถ้าหากทราบคุณลักษณะและแนวทางทำงานอย่างถูกวิธี

 

เตาบาร์บีคิวในตลาดส่วนใหญ่จะเป็นเตาถ่าน หรือไม่ก็อาจจะใช้เตาที่ใช้ก๊าส ในการให้ความร้อน แต่สำหรับร้านไดบูตะ ควรใช้เตาไฟฟ้า สำหรับความสบายในขนส่ง และมีข้อจำกัดในบางที่ตั้งที่ออกร้าน ไม่ตั้งใจให้เกิดควัน และไม่อยากให้ใช้ถังแก๊ส เพราะด้วยฝ่าภยันตรายที่จะปรากฏ ทางร้าน จึงเลือกเฟ้นใช้เตาไฟฟาของวีระสุ เพราะไว้ใจในด้านคุณภาพ  เตาที่ใช้เป็นเตาที่ผลิตในประเทศเยอรมัน

คุณสมบัติทั่วๆ ไปของเตาบาร์บีคิวรุ่นนี้

กำลังไฟ 2,500 วัตต์  กำลังวัตต์สูงมาก หากจำเป็นต้องเสียบกับปลั๊กไฟสายต่อเชื่อมโยงด้วยแล้ว  จำเป็นต้องหาปลั๊กไฟฟ้าที่สายเส้นใหญ่ ๆ เพื่อที่จะรองรับกำลังวัตต์สูง ๆ แต่ถ้าว่าหากใช้สายเกี่ยวโยงต่อแบบทั่วไป สายเล็ก ก็จำต้องระวังเรื่องความร้อนสูง อาจเป็นเหตุให้ฟิวส์ตัดบ่อย ไม่ก็ฟิวส์อาจขาดก็ต้องเปลี่ยนแปลงกระบอกฟิวส์อยู่ซ้ำไปซ้ำมา

ถาดรับน้ำ วัสดุทน แข็งแรง  ชำระล้างง่าย  ขณะใช้งานจะไร้ควันไหม้จากเศษอาหารที่ร่วงหล่นลงด้านล่าง

มีระบบ  micro-safety switch ซึ่งจะตัดไฟทันทีทันใดที่ย้าย ไม่ก็ยกขดลวดความร้อนจากเตา

ปรับความร้อนได้ ตั้งแต่ขั้น  1 – 5  และ Max สุด  มีสัญลักษณ์ไฟขณะเครื่องมือทำ  มีระบบตัดไฟ

แล่งเผา สัดส่วน 41 x 26 ซม. มิเป็นเหตุให้เกิดสนิม  ขัด พร้อมกับเช็ดชำระล้างง่าย

ฐานลองเตา ดำเนินการจากพลาสติกอย่างยอดเยี่ยม ล้างชะล้างได้  มีปุ่มยาง 4 จุด รองถาดเหล็กรับ แต่ก็มีพลาสติกรับได้ถ้าหากจุดยางเก่า ไม่ก็สูญหาย