การป้องกันชุดครัวอย่างแม่นยำพร้อมทั้งได้มาตรฐาน

ขั้นตอนดูแลรักษา ชุดครัวและการใช้งานที่แน่นอนของเฟอร์นิเจอร์ประเภท ชุดรับประทานข้าว

  1. โต๊ะอาหาร หรือไม่ก็เคาน์เตอร์กลางที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ ได้แก่ ไม้ธรรมชาติ, หินอ่อนธรรมชาติ จะมีการวาดเขียนที่ปรากฏจริงจาก ธรรมชาติ มิสามารถกำหนดการวาดเขียน และต้องได้การบำรุงรักษาที่ดี เพื่อให้มีความงดงามคงทน
  1. น่าจะใช้ผ้าชุบน้ำพอหมาดมาเช็ดถูทำความสะอาดบ่อยๆ แล้วตามด้วยผ้าแห้ง เมื่อมีรอยคราบเปรอะใ ห้รีบเช็ดออกทันทีไม่น่าจะทิ้งไว้ตรงเวลานาน
  1. เคาน์เตอร์อาหาร โต๊ะกลางไม้ธรรมชาติ และโต๊ะหินอ่อนธรรมชาติ ไม่ควรจะได้ความชุ่มชื้น หรือถูกน้ำเป็นเวลานาน เพราะความชื้นอาจทำความเสียหายพร้อมกับวัสดุธรรมชาติ สมควรทำความสะอาดให้แห้งเสมอ
  1. ขาโครเมียมของโต๊ะอาหาร โต๊ะกลาง และเก้าอี้ พึงจะหลีกเลี่ยงความชุ่มชื้น และการขีดจากของมีคม
  1. การใช้งานเก้าอี้ ต้องใช้งานให้ถูกทางโดยใช้เพื่อการนั่ง มิควรยืน นั่งบนที่วางแขน ไม่ก็กระโดดโลดเต้นบนเก้าอี้

เรื่องสมควรจงระวัง

  1. ไม่พึงจะนำวัสดุร้อนไม่ก็เย็นจัด วางลงบนโต๊ะอาหารโดยปราศจากวัสดุรับ จะเป็นเหตุให้โต๊ะอาหารเสียหาย หากเป็นเคาน์เตอร์กระจกคงทำให้แตกร้าวได้ หากเป็นเคาน์เตอร์หินอ่อนธรรมชาติ อาจจะเป็นเหตุให้โพลีเอสเตอร์หุ้มผิวเคาน์เตอร์หลุดร่อนได้
  1. ไม่พึงจะปล่อยให้หน้าท็อปโต๊ะอาหาร ชื้นเป็นเวลานาน
  1. หลีกการวางของหนักบนจุดใดจุดหนึ่งของเคาน์เตอร์อาหาร
  1. หลีกการขีดจากปากกา พร้อมทั้งของมีคม