การงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในแบบลำดับขั้นตัวดึงดูดหมุนตัว

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง จะมีการใช้มอเตอร์จากไฟฟ้าจากภายนอก  และในส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตรงกันข้ามกับมอเตอร์ ใช้แรงจากภายนอกหมุนขดลวด ตัดกับสนามไฟฟ้า เกิดแรงเคลื่อนตัวกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้น กระแสไฟที่ได้เป็นกระแสตรง โดยมีแต่ด้านบวกเพียงอย่างเดียว ส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฟ้ากระแสสลับจะ แตกต่างจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสไฟตรง คือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับมีวงแหวนลื่น มีรูปพรรณเป็นวงแหวน 2 วง เมื่อขดลวดหมุนตัวจะทำเอาได้ไฟฟ้าวิ่งกลับไปกลับคืนในวงจร จึงเรียกว่ากระแสสลับ

กระแสไฟสลับในแบบขั้นตัวดึงดูดหมุน จะใช้แนวทางหมุนขั้วแม่เหล็กที่อยู่บนแกน ทำเอาเส้นแรงแม่เหล็กผ่านขดลวดทองแดงที่พันติดอยู่บนเปลือก ทำเอาเกิดแรงกดดันกระแสไฟฟ้าบนท้ายขดลวดทองแดง แบบนี้มิจำต้องมี Slip Ring พร้อมกับแปรงถ่าน เพื่อให้นำพาแรงหนุนไฟฟ้าไปใช้งาน แต่ถ้าว่ามีแปรงถ่านพร้อมกับ Slip Ring ต่อกับขดลวดทองแดง ที่พันอยู่บนแกนแม่เหล็ก สำหรับใช้สำหรับป้อนกระแสตรงไปเลี้ยงขดลวดทองแดง เพื่อที่จะก่อความเข้มของสนามแม่เหล็ก

กระแสไฟสลับในแบบปราศจากแปรงถ่าน มีงานออกเป็นส่วนๆ โดยขอเสนอ Automatic Voltage Regulator (A.V.R.) คือชุดควบคุมแรงดันกระแสไฟที่นำไปใช้ผลงานให้อยู่กับที่ ซึ่งคือการงานคุม อย่างอัตโนมัติ นโยบายทำของ A.V.R. เป็นการชักนำไฟฟ้ากระแสสลับที่เกิดจาก Stator Coil มาแปลงเป็นกระแสไฟตรง จ่ายเข้า Exciter Field Coil โดยจำนวนไฟฟ้ากระแสตรงจะมีการคุมให้มากหรือไม่ก็น้อยตามสภาวะของแรงกดดันไฟฟ้าจาก Stator Coil โดยดำเนินต่อไปอย่างอัตโนมัติ มีระบบ 1 เฟส พร้อมกับ ระบบ 3 เฟส  หรือ 3 เฟส 4 สาย แยกแยะตามนั้นออกไป ซึ่งจริงๆแล้วนั้นจะมีหลายชุดตามความพอเหมาะ