กระทำความรู้จักมักจี่กับการทดสอบการหาความรู้ ielts และความรู้ความเข้าใจขั้นแรก

IELTS เป็นอย่างไร

IELTS หมายถึง การวัดระดับศักยภาพทางภาษาอังกฤษเพื่อผู้ให้ความสนใจทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่ประสงค์ไป เรียนต่อ ศึกษาต่อ หรือรับการฝึกอบรมภายในต่างบ้านต่างเมือง เช่น ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา และผู้ที่มีความประสงค์จะโยกย้ายถิ่นกำเนิด ไปยังประเทศออสเตรเลีย หรือไม่ก็ประเทศนิวซีแลนด์

 

IELTS ทดสอบอะไร

IELTS เป็นการทดลองการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ความถนัด คือ การฟัง การกล่าว การอ่าน และ การนิพนธ์ ผู้สอบจะได้รับใบชี้แจงผลการสอบโดยแยกเป็นแต่ละส่วนทั้ง 4 ความสามารถ ลักษณะของแต้มในการสอบจะถูกแยกออกเป็น 9 ระดับ โดยเริ่มที่ตั้งแต่ระดับที่หนึ่งไปกระทั่งถึงระดับที่เก้า ซึ่งสามารถวัดระดับความรอบรู้ความสามารถเฉพาะ ในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สอบได้อย่างแม่นยำ

ตัวอย่าง เช่น

? ระดับที่ 1 ผู้เข้ารับการตรวจสอบที่ได้คะแนนในระดับนี้จะเป็นผู้ที่มิ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เลย

? ระดับที่ 9 ผู้เข้ารับการตรวจสอบที่ได้คะแนนในระดับนี้จะเป็นผู้ที่เก่ง ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และมีความสามารถ

ในการสอบ IELTS แบบทดสอบจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

? สำหรับผู้ที่พึงประสงค์จะสอบเพื่อจะนำผลไปลงสมัครศึกษาต่อ

? สำหรับการฝึกฝน ผู้เข้ารับการทดสอบ

ทั้งสองรูปแบบจะได้รับแบบทดสอบที่ใช้ในการตรวจสอบการรับฟังพร้อมกับ การกล่าวฉบับเดียวกัน ส่วนการลองเชิงการนิพนธ์พร้อมกับการอ่านจะใช้แบบทดสอบคนละแบบ ซึ่งแยกตามจุดประสงค์ของผู้เข้ารับการประลอง โดย http://www.thesmarttutor.com/ielts/

การเรียน ged ไม่ใช่เรื่องยากหากตั้งใจ!

มีผู้คนมากมายที่คอยตั้งคำถามเหลือเกินว่า การเรียน GED จะยากไหมหนอ แต่ทั้งนี้มันอยู่ที่ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น ทุกสิ่งเป็นจริงได้ หากตั้งใจจริง ข้อสอบ GED สำหรับนักเรียนจากประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่ USA  จะมีการใช้ข้อสอบชุดปี 2002 โดยเขาจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 วิชา คือ Mathematics/ Language Arts, Reading/ Language Arts, Writing (including Essay)/ Science และ Social Studies  ซึ่งแต่ละวิชามีคะแนนเต็ม 800 คะแนน ต้องสอบให้ได้ 410 ถือว่าเป็นคะแนนที่ต้องทำให้เกินครึ่งนั่นเอง จึงจะถือว่าสอบผ่านเกณฑ์ แต่น้องๆ ต้องมีคะแนนรวมทั้ง 5 วิชา เกิน 2,250 คะแนน จึงจะได้รับวุฒิบัตรนะ ซึ่งก็ไม่ยากจนเกินไปใช่ไหม เชื่อมั่นในตนเอง ขยัน อดทน ตั้งใจไปพร้อมๆกันเท่านั้นเองก็จะผ่านการสอบยากๆไปได้

ซึ่งในการเรียน ged นั้นเราควรจะหาคุณครูผู้สอนของเราเป็น GED ที่อยู่ในวงการการสอน GED มาอย่างยาวนาน เพราะว่าจะมีการเอาใจใส่นักเรียน และยังคอยให้คำปรึกษา และวางแผนการเรียนให้กับนักเรียน และอีกอย่างคือเราต้องพยายามตะลุยคลังข้อสอบเก่าเพ่ือความมั่นใจในการทำข้อสอบ เพราะหากเราทำได้แล้วจะทำให้เข้าใจถึงเนื้อหาอย่างแท้จริง

อันที่จริงเราสามารถเริ่มต้นเรียนได้ทันทีเมื่อเราต้องการและมีความพร้อมแล้วสำหรับการเรียน เพราะต้องมีเวลาและให้เวลาได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากจะต้องมีการอ่านหนังสือเพื่อนำมาทบทวนและเตรียมตัวสำหรับการสอบ เมื่อเรามีเป้าหมายที่จะเรียนให้ผ่านก็ต้องย้ำกับตัวเองและก้าวข้ามผ่านไปอีกขั้นหนึ่ง