หน่วยคมนาคมรถพยาบาลที่มีเงื่อนไขอันสำคัญ

พนักงานทางการแพทย์จะได้รับการคัดเลือกขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่แตกต่างกัน อาจเป็นตามประเทศพื้นที่ผู้ให้บริการหรือตามประเภทของพยาบาลอากาศ ในการให้บริการโดยใช้รูปแบบการให้บริการแบบแองโกล – อเมริกันเฮลิคอปเตอร์ส่วนใหญ่นิยมใช้ในการพกพาผู้ป่วยและลูกเรืออาจรวมถึงช่างเทคนิคการแพทย์ฉุกเฉินแพทย์ประจำการพยาบาลและบางครั้งก็เป็นแพทย์

สำหรับ บริษัท ที่ให้ความสำคัญกับการคมนาคมที่สำคัญพวกเขาส่วนใหญ่ประกอบด้วยพยาบาลและแพทย์ รูปแบบฝรั่งเศสเยอรมันใช้ทหารอากาศเป็นทีมสนับสนุนด้านการแพทย์ภาคพื้นดิน

ลูกเรือของพวกเขาประกอบด้วยแพทย์ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบาดเจ็บได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษแพทย์หรือพยาบาล การขนส่งผู้ป่วยจะกระทำโดยรถพยาบาลพื้นดินไม่ใช่โดยรถพยาบาลทางอากาศ มีการให้บริการรถพยาบาลทางอากาศหรือการอพยพทางอากาศโดยองค์กรต่างๆ นอกจากนี้ยังอาจขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอยู่ด้วยองค์กรเหล่านี้รวมถึงรูปแบบการทหารหรือบุคคลที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลค่าธรรมเนียมสำหรับบริการที่บริจาคโดยองค์กรธุรกิจและการบริจาคอากาศยานต่าง ๆ ที่พวกเขาใช้ มันอาจจะเป็นปีกหมุนปีกถาวรหรือเครื่องบินขนาดใหญ่

เกือบทั้งหมดอากาศพยาบาลยกเว้นยานเช่าเหมาลำหรือเครื่องบินทหารมีการติดตั้งสำหรับการสนับสนุนชีวิตขั้นสูง ปัญหาหนึ่งในการปฏิบัติการพยาบาลทางอากาศส่วนใหญ่คือเสียงรอบข้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเฮลิคอปเตอร์

พวกเขายังมีพื้นที่ จำกัด ที่ จำกัด ให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในการทำการทดสอบทางการแพทย์บางอย่าง แรงกดดันยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้รถพยาบาลทางอากาศไม่ได้มีห้องอาบน้ำแบบแรงดันสูง นั่นคือเหตุผลที่พวกเขาต้องการลูกเรือทางการแพทย์ที่มีทักษะที่สูงขึ้นเพื่อที่พวกเขาสามารถปรับยาและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและพฤติกรรมของก๊าซที่มีต่อแรงกดดัน