สายรัดข้อมืออัจฉริยะ ช่วยเหลือชีวิตผู้เจ็บป่วย

ล่าสุดนี้สายรัดข้อมือเป็นยิ่งกว่าสายยางรัดพลาสติกโดยทั่วไปๆ  เหมือนกันความคืบหน้าทางเทคโนโลยีพร้อมกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ใหม่ๆจึงทำเอาสายรัดข้อมือที่ใครๆมองว่าเปล่าบ้างมีคุณประโยชน์นั้น  พลิกล็อคเป็นสายรัดข้อมือที่สามารถช่วยเหลือชีวันคนๆหนึ่งได้เลยที่เดียว  โดยผู้ตั้งได้นำสายรัดข้อมือมาเป็นเหตุให้เป็นเครื่องช่วยชีวาของผู้เจ็บป่วยอาการหอบหืด

เพราะว่าอริยาบทของคนเจ็บโรคหืดหอบ ก็มีอากัปกิริยาหายใจยากลำบากไม่สะดวก ไอรุนแรงจนต้องก้มนั่งไอบนถนน ผู้พบเจอคนไข้ก็รีบเดินมาให้การช่วยเหลือ โดยค้นเจอว่าหล่อนได้ติดสายรัดข้อมืออัจฉริยะด้วย ซึ่งคนไข้นี้จะได้รับการให้ความช่วยเหลือจากแพทย์โดยทันที โดยทีมแพทย์สามารถทราบสภาพและข่าวสารการป้องกันทั้งปวงจากสายรัดข้อมือผู้เจ็บป่วยนี้  ผ่านการแตะแท็กระหว่างสมาร์ทโฟนและสายรัดข้อมือ

สายรัดข้อมือที่ช่วยชีพคนไข้นี้เรียกว่า “ Life Tag “ โดยข่าวสารภายในสายรัดข้อมือ Life Tag จะมีข่าวของคนไข้  กิริยาอาการของผู้ป่วยและกรรมวิธีดูแลรักษาแบบฉุกเฉิน โดยข้อมูล จะถูกส่งไปยังสมาร์ทโฟน โดยเพียงแตะ NFC ระหว่างโทรศัพท์มือถือกับสายรัดข้อมือ  นอกจากนี้สายรัดข้อมือLife Tag  สามารถส่งพิกัดสถานที่ ( Location ) เพื่อให้เรียกทีมชุบชีวิตผู้เจ็บป่วยได้ทันที

สายรัดข้อมือ Life Tag  นี้มีข่าวสารสำคัญที่จำเป็นต้องบำรุงรักษาสวัสดิภาพอย่างเช่น ประกาศคนป่วย ข่าวทางการผู้รักษา ใช้ร่วมกันระหว่าง ศูนย์การดูแลในกรณีฉุกเฉินและเจ้าพนักงานของรัฐ โดยรัฐบาลเกาหลีใต้ มีแผนการจะให้บริการ แบบทดลองนำร่อง ในช่วงเดือนธันวาคม และจะพัฒนาให้บริการ ไปยังผู้ที่ต้องใช้  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่บ้านพักอาศัยเพียงลำพัง