กระทำความรู้จักมักจี่กับการทดสอบการหาความรู้ ielts และความรู้ความเข้าใจขั้นแรก

IELTS เป็นอย่างไร

IELTS หมายถึง การวัดระดับศักยภาพทางภาษาอังกฤษเพื่อผู้ให้ความสนใจทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่ประสงค์ไป เรียนต่อ ศึกษาต่อ หรือรับการฝึกอบรมภายในต่างบ้านต่างเมือง เช่น ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา และผู้ที่มีความประสงค์จะโยกย้ายถิ่นกำเนิด ไปยังประเทศออสเตรเลีย หรือไม่ก็ประเทศนิวซีแลนด์

 

IELTS ทดสอบอะไร

IELTS เป็นการทดลองการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ความถนัด คือ การฟัง การกล่าว การอ่าน และ การนิพนธ์ ผู้สอบจะได้รับใบชี้แจงผลการสอบโดยแยกเป็นแต่ละส่วนทั้ง 4 ความสามารถ ลักษณะของแต้มในการสอบจะถูกแยกออกเป็น 9 ระดับ โดยเริ่มที่ตั้งแต่ระดับที่หนึ่งไปกระทั่งถึงระดับที่เก้า ซึ่งสามารถวัดระดับความรอบรู้ความสามารถเฉพาะ ในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สอบได้อย่างแม่นยำ

ตัวอย่าง เช่น

? ระดับที่ 1 ผู้เข้ารับการตรวจสอบที่ได้คะแนนในระดับนี้จะเป็นผู้ที่มิ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เลย

? ระดับที่ 9 ผู้เข้ารับการตรวจสอบที่ได้คะแนนในระดับนี้จะเป็นผู้ที่เก่ง ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และมีความสามารถ

ในการสอบ IELTS แบบทดสอบจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

? สำหรับผู้ที่พึงประสงค์จะสอบเพื่อจะนำผลไปลงสมัครศึกษาต่อ

? สำหรับการฝึกฝน ผู้เข้ารับการทดสอบ

ทั้งสองรูปแบบจะได้รับแบบทดสอบที่ใช้ในการตรวจสอบการรับฟังพร้อมกับ การกล่าวฉบับเดียวกัน ส่วนการลองเชิงการนิพนธ์พร้อมกับการอ่านจะใช้แบบทดสอบคนละแบบ ซึ่งแยกตามจุดประสงค์ของผู้เข้ารับการประลอง โดย http://www.thesmarttutor.com/ielts/